Wie zitten in de PleegOuderRaad

De POR bestaat op dit moment uit zeven personen: Tonny, Ellen, Ilse, Karin, Elsje, Renate en Suzanne. De POR stelt zich graag aan u voor!

Tonny: wij zijn al jaren pleeggezin. We hebben diverse kinderen opgevangen in crisis, weekend en langdurige plaatsingen. Op het moment hebben we nog twee pleegkinderen in ons gezin. Dit zijn langdurige plaatsingen. In de POR vervul ik de functie van voorzitter.

Ellen: sinds 2009 zijn wij crisisopvanggezin, inmiddels hebben we al 14 kinderen gedurende korte of langere tijd opgevangen. Mijn kinderen vinden dit erg leuk en verheugen zich steeds weer op een ‘nieuw kindje’. We zijn tevreden als het kind weer terug naar ouders kan of doorgeplaatst wordt naar een perspectief biedend pleeggezin.

Ilse: Moeder in allerlei vormen. Stief (2) biologisch (3) en sinds 8 jaar ook pleegmoeder (2). Mijn man en ik hadden naast onze eigen kinderen nog ruimte genoeg in ons hart voor nog een kind. Daarom hebben wij ons aangemeld voor langdurige pleegzorg. Nu 8 jaar later bieden wij naast de zorg voor twee pleegkinderen ook crisisopvang aan.

Karin: Samen met man en zoon vormen wij een pleeggezin. Vaak leuk, maar soms moeilijk met veel emotie. Ik ben POR-secretaris omdat ik het belangrijk vind dat de mening en de belangen van de pleeggezinnen in de besluitvorming van Kenter worden meegenomen.

Elsje: Samen met mijn partner en onze vier kleinkinderen vormen wij sinds januari 2012 een netwerkpleeggezin.

Renate: Ons gezin heeft crisisopvang gedaan. Onze derde crisisbaby is gebleven en inmiddels hebben we de pleegoudervoogdij over haar. Pleegzorg zit in mijn hart en ik lever graag een bijdrage aan een sterke en betrokken pleegzorg-organisatie. 

Suzanne: Ik ben ruim 5 jaar trotse pleegouder van een 14 jarig meisje. Zij komt twee keer per maand een weekend en één dag en nacht per week bij me. We gaan geregeld naar musea en tentoonstellingen en af en toe een paar dagen op vakantie. We staan op de wachtlijst voor een tweede pleegkind.