Jaarverslagen

In het jaardocument doet een organisatie verslag van haar activiteiten en legt zij verantwoording af over haar koers, ontwikkelingen, inspanningen en resultaten. Een jaardocument wordt met grote zorg samengesteld en voldoet aan de eisen die – in ons geval – door het CIBG aan dergelijke documenten worden gesteld en zoals deze zijn vastgelegd in ‘Jaardocument jeugdzorg’. Het jaardocument wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.                                                          

Jaarverslag 2015 zie: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx