Werken bij Kenter: vacatures, stages, werkervaring

Direct naar vacatures

Direct naar stages

Direct naar werkervaringsplaatsen

Direct naar P-opleiding (post master opleidingen gedragswetenschappen)

Kenter Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd GGZ en Jeugd en Opvoedhulp in Noord-Holland. Wij willen met onze specialistische hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en hun gezinnen versterken zodat zij zich goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Kenter Jeugdhulp is op 1 juli 2015 ontstaan door een fusie tussen OCK het Spalier en Jeugdriagg Noord Holland Zuid. Op 1 januari 2016 is Kenter Jeugdhulp gefuseerd met Pension Spaarnezicht. Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek.

Jaarlijks doen ruim 4000 cliënten een beroep op de hulpverleners van Kenter. Bij Kenter werken circa 400 medewerkers. Zij zetten zich in voor vernieuwing en transformatie van de jeugdhulp.

Vacatures

Alle vacatures binnen Kenter staan op de vacaturepagina. Voor een aantal vacatures met betrekking tot Jeugd en Opvoedhulp werken wij met een digitaal wervingssysteem. Voor GGZ vacatures staan de contactgegevens in de advertentie. Het is helaas niet mogelijk om open sollicitaties in behandeling te nemen.

Stages en werkervaringsplaatsen

Kenter Jeugdhulp ziet het aanbieden van stageplaatsen als haar maatschappelijke taak. Zo levert Kenter een bijdrage aan de opleiding en scholing van nieuwe professionals.

Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen.