Waar is Kenter te vinden?

Voor algemene contactgegevens klik hier

Kenter Jeugdhulp heeft locaties in verschillende regio’s: IJmond, Zuid – Kennemerland, Haarlemmermeer en Bovenregionaal & Amstelland. Binnen de regio’s zijn – afhankelijk van de zorginkoop – ambulante multifocale teams en Fact teams werkzaam. Ook is er een Polikliniek GGZ en er wordt deeltijdbehandeling geboden. Pleegzorg en 24 uurs behandeling en begeleiding zijn bovenregionaal belegd. Klik in het kaartje hieronder de hulpvorm(en) van keuze aan. De markers geven de locatie(s) aan waar de betreffende hulpvorm wordt geboden. Door op een marker in het kaartje te klikken, verschijnen de contactgegevens van de locatie.

Hulpvorm filters

Haarlem

Pension Spaarnezicht

Adres:

Kruisweg 74
2011 LG Haarlem

Tel: 023 – 531 30 73
Fax: 023 – 531 69 10
Contact via mailadres info@spaarnezicht.nl

Haarlem

Adres:

Haarlem, SBO Focus
Houtmanpad 33
2014 AD  Haarlem

Tel: 023 – 520 25 00

Contact via mailadres annetstroosnijder@kenterjeugdhulp.nl

Haarlem

Adres:

Haarlem, SBO Satelliet
Albert Schweitzerlaan 8
2037 RS  Haarlem

Contact via mailadres annetstroosnijder@kenterjeugdhulp.nl

Uithoorn

Adres:

Gezondheidscentrum Waterlinie
Koningin Máximalaan 30
1421 LC Uithoorn

Tel: 020-543 42 99     Fax: 020-543 41 23  

E-mail: secretariaatamstelland@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingenamstelveen@kenterjeugdhulp.nl

Amstelmere

Adres:

Laan van de Helende Meesters 433
1186 DL Amstelveen

Tel: 020-543 42 99          Fax: 020-543 41 23 

E-mail: secretariaatamstelland@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingenamstelveen@kenterjeugdhulp.nl

Nieuw Vennep

Adres:

Lucas Bolsstraat 10
2152 CZ Nieuw Vennep

Tel: 0252-830 396             Fax: 0252-621 239

E-mail: secretariaathaarlemmermeer@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingenhaarlemmermeer@kenterjeugdhulp.nl

Hoofddorp

Adres:

Binnenweg 6
2132 CT Hoofddorp

Tel: 023-554 32 50            Fax: 023-554 32 60

E-mail: secretariaathaarlemmermeer@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingenhaarlemmermeer@kenterjeugdhulp.nl

Hoofddorp

Adres:

Spaarnepoort
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Tel: 023-890 35 00                      Fax: 023-890 36 99

E-mail: secretariaathaarlemmermeer@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingenhaarlemmermeer@kenterjeugdhulp.nl

Haarlem

Adres:

Zuiderpoort
Amerikaweg 2
2035 RA Haarlem

Tel: 023-518 75 00     Fax: 023-518 75 99

E-mail: secretariaatzuiderpoort@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingenhaarlem@kenterjeugdhulp.nl

Haarlem

Adres:

Zuiderhoutlaan 12
2012 PJ Haarlem

Tel: 023 512 77 77     Fax: 023-529 33 47

E-mail: secretariaatKJTC@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingenKJTC@kenterjeugdhulp.nl

Haarlem

Adres:

Wilsonsplein 19
2011 VG Haarlem

Tel: 023 – 532 23 32

Haarlem

Adres:

Koninginneweg 8bis
2012 GN Haarlem

Tel: 023 531 53 93

 

Haarlem

Adres:

Leidsevaart 110
2013 HC Haarlem

Tel: 023-532 21 41

Santpoort-Noord

Adres:

Middenduinerweg 44,
2071 AN Santpoort-Noord

Tel: 023 520 25 00

E-mail: info@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingen@kenterjeugdhulp.nl

Velsen-Noord

Adres:

Grote Hout- of Koningsweg 179
1951 GP Velsen-Noord

Tel: 0251 223 980

IJmuiden

Adres:

Stephensonstraat 52-54
1972 RR IJmuiden
Tel: 0255-536 140

IJmuiden

Adres:

SBO De Boekanier
Willemsbeekweg 80
1971 GZ IJmuiden

Tel: 023 – 520 25 00

Contact via mailadres juliakerklaan@kenterjeugdhulp.nl

Beverwijk

Adres:

SBO De Zeearend
De Dalen 1
1945 NC Beverwijk

Tel: 023 – 520 25 00

Contact via mailadres juliakerklaan@kenterjeugdhulp.nl

Heemskerk

Adres

Duitslandlaan 1A
1966 XA Heemskerk

Tel: 0251-86 03 86     Fax: 0251-25 77 99

Email: secretariaatKJTC@kenterjeugdhulp.nl
Aanmeldingen: aanmeldingenKJTC@kenterjeugdhulp.nl