Veelgestelde vragen

Waar kan ik een crisissituatie aanmelden?

U kunt een crisissituatie rechtstreeks bij ons aanmelden. Neem hiervoor contact op met het Jongeren Crisiscentrum Kennemerland (JCK). Dit is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 088 243 43 43.

Wie kunnen een kind of jongere aanmelden voor de hulp die Kenter biedt?

Om voor de eerste keer aangemeld te worden bij Kenter Jeugdhulp is een verwijzing nodig van een CJG-coach (aan de meeste scholen is een dergelijke coach verbonden), de huisarts, medisch specialist, kinderarts of consultatiebureau arts. Ook gecertificeerde instellingen zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen doorverwijzen.

Voor wie is hulpverlening van Kenter Jeugdhulp bedoeld?

Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (maar soms ook ouder) en hun opvoeders. Er is sprake van psychosociale problematiek zoals bijvoorbeeld moeilijk gedrag, problemen met ouders/verzorgers, aandachts- en concentratiemoeilijkheden of hyperactiviteit. Ook kan sprake zijn van een achterstand in taal, spraak, beweging, gevoel of denken. Het gaat om alle problemen die een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg staan. Bij gezinnen kan sprake zijn van problematiek op meerdere gebieden. De kinderen/jongeren waar Kenter Jeugdhulp ondersteuning en begeleiding aan kan bieden hebben een gemiddelde intelligentie.