Veelgestelde vragen

Wie staat pers te woord?

Pers wordt in voorkomende gevallen te woord gestaan door Marjolein Colenbrander, communicatieadviseur. Journalisten worden verzocht contact met haar op te nemen via het algemene telefoonnummer van Kenter Jeugdhulp: 088 243 43 43 of per mail: marjoleincolenbrander@kenterjeugdhulp.nl

media, kranten, tv, televisie, radio, tijdschriften, journalisten

Waarin onderscheidt Kenter zich van andere aanbieders in de Jeugdhulp?

Kenter is uniek omdat specialisten met een Jeugd GGZ achtergrond (GZ psychologen, Psychiaters, Sociaal Psychiatrisch verpleegkundigen), samenwerken met specialisten vanuit de Jeugd en Opvoedhulp (maatschappelijk werker, Orthopedagogen). Zij combineren hun expertise om cliënten te helpen. Een compleet specialistisch aanbod onder één dak dus.   

Waarom zou ik als (toekomstig) cliënt kiezen voor Kenter Jeugdhulp?

Kenter Jeugdhulp biedt een scala aan hulpvormen onder één dak. Kenter biedt zowel Geestelijke Gezondheidszorg als Jeugd en Opvoedhulp. Een hulpvraag kan dus vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Bovendien voorkomt het brede aanbod van Kenter Jeugdhulp, dat cliënten zich bij meerdere loketten moeten melden.

Voor wie is hulpverlening van Kenter Jeugdhulp bedoeld?

Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar (maar soms ook ouder) en hun opvoeders. Er is sprake van psychosociale problematiek zoals bijvoorbeeld moeilijk gedrag, problemen met ouders/verzorgers, aandachts- en concentratiemoeilijkheden of hyperactiviteit. Ook kan sprake zijn van een achterstand in taal, spraak, beweging, gevoel of denken. Het gaat om alle problemen die een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg staan. Bij gezinnen kan sprake zijn van problematiek op meerdere gebieden. De kinderen/jongeren waar Kenter Jeugdhulp ondersteuning en begeleiding aan kan bieden hebben een gemiddelde intelligentie.