WO stage (forensische) orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum zoekt 4 gemotiveerde masterstudenten (forensische) orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie voor een stage van 10 maanden met start september 2024.

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC)

Het KJTC is een bovenregionaal werkend expertisecentrum voor traumadiagnostiek en -behandeling van kinderen en jongeren (0 tot 23 jaar) én hun gezin. Allerlei vormen van trauma worden behandeld bij het KJTC, maar de meeste expertise heeft het KJTC in de behandeling van kinderen en jongeren die chronische kindermishandeling hebben meegemaakt.
Kenter Jeugdhulp vindt opleiding en scholing van nieuwe professionals belangrijk en ziet het als haar maatschappelijke taak daar een bijdrage aan te leveren. Het KJTC heeft twee vestigingen; Haarlem en Heemskerk. Bij beide locaties is er plek voor twee stagiaires.

Masterstudenten (forensische) orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie

De stageperiode is van september 2024 t/m juni 2025, 24 uur per week.

Wij zoeken

Gemotiveerde masterstudenten, die stage willen lopen bij het KJTC. De belangrijkste taken zijn diagnostiek, behandeling van kinderen en adolescenten, ouderbegeleiding en rapportage. De stageperiode is langer dan bij de meeste stage instellingen omdat we de stagiair(e) zoveel mogelijk diagnostiek en behandelervaring willen laten opdoen. Het is mogelijk om als stagiair(e) je aantekening psychodiagnostiek (BAPD/NVO) te behalen.

Ons aanbod

Een stageplaats met deskundige collega’s en een goede werksfeer. Onder verantwoordelijkheid van een ervaren psycholoog/orthopedagoog wordt er toegewerkt naar het zelfstandig uitvoeren van psychodiagnostiek en kan er behandelervaring worden opgedaan als dit past binnen het leerproces van de stagiair(e). De stagiaires krijgen eenmaal per week werkbegeleiding door een (GZ-)psycholoog of orthopedagoog. De stagevergoeding is conform de CAO GGZ.

Optie: Combi-stage/these

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en de VU werken samen in wetenschappelijk onderzoek, ondergebracht in de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK). Om deze reden bieden wij voor VU-studenten studierichting Orthopedagogiek de mogelijkheid van een combi-stage; praktijk en wetenschappelijk onderzoek in het kader van de masterthese. Belangstellende VU studenten worden daarom van harte uitgenodigd om te reageren op deze vacature en kunnen contact opnemen met de stagecoördinator van de VU. Omdat de stagiairs die een combi-stage bij het KJTC lopen ook dataverzameling binnen de stage-instelling verrichten, duurt ook deze stagevorm van september 2024 t/m juni 2025.

Vanuit het AWK lopen er momenteel twee grote onderzoeken, waarin studenten kunnen participeren voor hun m-these. Het eerste onderzoek richt zich op Kinderen uit de Knel, een veelbelovende interventie gericht op hoog-conflictscheidingen. Een tweede onderzoek richt zich op Traumasensitief hulpverlenen, een training voor jeugdzorgprofessionals. Beide onderzoeken zijn langlopende onderzoeken, met een longitudinaal design. Er zijn ook kortlopende projecten, gericht op traumadiagnostiek en signaleren van seksueel misbruik. De kerntaken van de m-these studenten bestaan met name uit contact onderhouden met deelnemers en verzamelen en verwerken van onderzoeksgegevens uit vragenlijsten, interviews en observaties. Circa 1 dag in de week wordt besteed aan de kerntaken van de m-these, het schrijven van de scriptie vindt buiten de stage-uren plaats. De exacte vraagstelling kan in overleg tussen de projectleiders en de student worden vormgegeven.

Informatie en sollicitatie

Je kunt tot en met 12 maart 2024 reageren op de vacature. De sollicitatiegesprekken worden begin april ingepland. Sollicitanten ontvangen binnen 2 weken bericht. Graag expliciet aangeven in je sollicitatiebrief of je solliciteert voor de stageplek of de combi-stage/these. Wij verzoeken studenten alleen te solliciteren als zij op maximaal een uur reistijd wonen.

  • Vacaturenummer 2024-726
  • Locatie Haarlem en Heemskerk
  • Start datum 24/01/2024
  • Reageren voor 12/03/2024
  • Contactpersoon Carola de Rek
    0639294719

Solliciteren