HBO stage jeugdzorgwerker peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Plus de Vlieger heeft ruimte voor een 3e jaars HBO stagiaire voor 24 uur per week vanaf februari 2024.

Peuterspeelzaal Plus De Vlieger is er voor peuters (2-4 jaar) die niet voldoende kunnen profiteren van de reguliere peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, en die opvallen door gedrag en/of ontwikkelingsachterstand.

Dit product is een samenwerking tussen Stichting Welzijn Velsen en Kenter Jeugdhulp.
De samenwerkingspartners stellen zich tot doel kinderen laagdrempelig, dichtbij huis en zo jong mogelijk te observeren en toe te leiden naar een passend aanbod in zorg of onderwijs.
Om dit doel te bereiken wordt er nauw samengewerkt met deskundigen zoals, logopedist, fysiotherapeut en bovenal de ouders.

De Vlieger bestaat uit maximaal 7 kinderen, die drie ochtenden in de week wisselend aanwezig zijn. De aanpak heeft een laagdrempelige constructie: voor ouders en buitenstaanders is het een groep in de peuterspeelzaal. De Vlieger heeft een eigen ruimte binnen de reguliere peuterspeelzaal in buurtcentrum De Brulboei in Oud-IJmuiden. Ook in programma, aanpak en dagritme wordt de groep vorm gegeven als een peuterspeelzaalgroep.

Belangrijkste taken:

Als stagiair op de Vlieger werk je op de groep met een peuterspeelzaalleidster van SWV en een jeugdzorgwerker van Kenter Jeugdhulp.
Op de groep worden individueel en -groepsspel afgewisseld met observaties en onderzoeksmomenten. Verder worden behandelinterventies ingezet onder begeleiding van een gedragswetenschapper, om zodoende een goed aanbod per kind te kunnen bieden.

Als stagiaire lever je een actieve bijdrage aan het bedenken en creëren van ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen die naar De Vlieger komen. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. In een later stadium van je stage draag je mede zorg voor de verslaglegging rond de kinderen, vinden er gesprekken met ouders plaats, denk je mee over beleid, organisatie en methodiek ontwikkeling.

Wij vragen

Studenten van de HBO SPH/Social Work/Pedagogiek, 3e jaar die vanaf februari 2024 voor 10 maanden 24 uur per week stage wil lopen. Affiniteit hebben met de doelgroep (2-4 jaar) van Kenter Jeugdhulp, aangevuld met goede communicatieve vaardigheden. Je bent stressbestendig, flexibel, collegiaal en je hebt gevoel voor humor.

Ons Aanbod

Wij bieden je een relevante stageplaats op een peuterspeelzaal Plus met deskundige collega’s.
Je krijgt een stagecontract met een vergoeding van € 400,00 bruto per maand vanaf 32 uur. Je krijgt een interne stagebegeleider toegewezen waarmee je jouw stageplan maakt en evalueert. We nodigen je uit voor alle relevante activiteiten die zich in jouw stageperiode voordoen.

Informatie & Sollicitatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jelle Smeenk, telefoonnummer 0610472466. Je kunt online reageren op deze vacature zolang deze vacature openstaat.

 

  • Vacaturenummer 2023-713
  • Locatie IJmuiden
  • Start datum 12/09/2023
  • Reageren voor 31/10/2023
  • Contactpersoon Jelle Smeenk, teamleider
    06-10472466

Solliciteren