HBO stage Jeugdzorgwerker Orion

Binnen Noodopvang Orion locatie Haarlem hebben wij ruimte voor een 3de jaars HBO stagiaire die vanaf februari 2024 voor 10 maanden stage wil komen lopen voor 32 uur per week.

Noodopvang Orion is voor kinderen (7-16 jaar) in onveilige opvoedsituaties waar geen passende crisis pleeggezin beschikbaar voor is.

Beschrijving aanpak, werkwijze:

De inzet van 3 hulpvormen tegelijkertijd om zo snel als mogelijk het kind/ jongeren weer terug te plaatsen in het netwerk of een pleeggezin.
Na plaatsing op de groep word SAFE gekoppeld (alsnog realiseren van veiligheid in het gezin en als dat niet mogelijk blijkt intensieve en activerende inzet op het netwerk en werving, om zodoende binnen de crisisperiode alsnog een crisisplek te kunnen vinden in het sociale netwerk van het gezin, breder dan de directe familie en buren. Gedurende de plaatsing zal duidelijk worden of het netwerk veilig te krijgen is. Als dat niet aan de orde is zal gezamenlijk worden gezocht naar een passende en veilig plek.
Als er tijdens de plaatsing duidelijk word dat er dus een gezin binnen het sociale netwerk gematched kan worden neemt pleegzorg per direct de screening en begeleiding ter hand. Zo lang dat nog niet aan de orde is blijft pleegzorg actief werken aan de werving en/of een match met een geschikt pleeggezin.

De belangrijkste taken

Je draagt zorg voor de groeps- en individuele begeleiding van de jeugdigen. Je levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het hulpverleningsplan en neemt deel aan diverse overlegmomenten. Je onderhoudt in- en externe contacten(ouders, plaatsers, scholen e.d.).

Wij vragen

Een stagiair HBO Social Work of MWD 3e jaar, vanaf februari 2024 voor tien maanden stage wil komen lopen. Affiniteit met de doelgroep ouders jeugd(12-18jaar) aangevuld met goede communicatieve vaardigheden.
Je bent stressbestendig, flexibel, collegiaal en hebt gevoel voor humor.
Je hebt geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden en slaapdiensten.

Ons aanbod

Wij bieden je een relevante stageplaats met deskundige collega’s. Je krijgt een stagecontract met een vergoeding van €400,00 bruto per maand vanaf 32 uur. Je krijgt een interne stagebegeleider toegewezen waarmee je jouw stageplan maakt en evalueert . We nodigen je uit voor de introductie en alle relevante activiteiten die zich in jouw stageperiode voordoen.

Informatie & sollicitatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris Molenaar, teamleider, telefoonnummer 088-2434343.

Je kunt online reageren op deze vacature zolang deze vacature openstaat.

  • Vacaturenummer 2023-706
  • Locatie Haarlem
  • Start datum 12/09/2023
  • Reageren voor 31/10/2023
  • Contactpersoon Joris Molenaar, teamleider
    0882434343

Solliciteren