HBO Stage Jeugdzorgwerker C OZG IKC Focus

Op de Onderwijszorggroep kleuters op het IKC de Focus in Haarlem hebben we ruimte voor een HBO stagiaire die vanaf februari 2023 voor 32 uur per week wil stage lopen.


Stage plek

Je gaat stage lopen binnen het Integraal Kind Centrum (IKC), dit is onderwijs gecombineerd met behandeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de onderwijszorg groep wordt behandeling aangeboden samen met onderwijs. Op de groep werken jeugdzorgwerkers en leerkrachten samen aan een passende zorg en onderwijsaanbod voor ieder kind. Een gedragswetenschapper is gekoppeld aan de groep om in gezamenlijkheid een passend behandeling te geven aan het kind. Er is een nauwe samenwerking met ouders om gezamenlijk te onderzoeken welke mogelijkheden een kind heeft en deze verder vergroten/uitbreiden.
Diagnostiek, logopedie, fysiotherapie en speltherapie behoren tot de mogelijkheden. Ouders krijgen thuis ook ondersteuning. Het uitgangspunt is maximale aansluiting bij de mogelijkheden van kinderen én ouders en het uiteindelijke doel is doorstroming naar een soort onderwijs dat het beste bij het kind past.

De belangrijkste doelen waar je naar toe gaat werken in je stage:

 • Het geven van groeps- en individueel gerichte behandeling.
 • Je voert de behandeling van kinderen en hun ouders uit aan de hand van individuele en groeps behandelplannen
 • Je onderhoudt contacten met ouders en externen in het kader van de behandeling van het kind.
 • Je werkt nauw samen met collega’s in de (onderwijs)zorg groep, en daar buiten
 • Je werkt samen met collega’s binnen het IKC en het multidisciplinaire team
 • Middels doelgerichte observaties en schriftelijke rapportages lever je een actieve bijdrage aan het hulpverleningsplan
 • Je voert het mentorschap over de kinderen/gezinnen.
 • Je neemt actief deel aan de verschillende vormen van overleg.
 • Methodisch werken op basis van oa cognitieve gedragstherapie

Wat vragen wij van jou:

Een stagiair HBO Pedagogiek, SPH of MWD 3e jaar die 10 maanden stage wil komen lopen. Het liefst enige mate van ervaring in het beroepsmatig omgaan met kinderen en hun ouders. Je vindt het leuk om in teamverband en zelfstandig te gaan functioneren. Op de onderwijszorggroep zijn geduld, inlevings- en relativeringsvermogen belangrijke kwaliteiten. Ook een sterk analyserend vermogen, flexibiliteit en improvisatievermogen vinden wij belangrijk. Daarnaast ben je bekend met Word. Je bent enthousiast om te leren in een situatie die in ontwikkeling is en de toekomst heeft.

Ons aanbod:

We bieden een uitdagend stagejaar, met leuke collega’s veel ontwikkelingen en uitdagingen. Je krijgt een stagecontract met een vergoeding van € 400,00 bruto per maand vanaf 32 uur. De begeleiding bestaat uit meerdere professionals waarbij er altijd een iemand aanspreekpunt is.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie over deze vacatures, kun je contact opnemen met Loes van der Woude, mailadres loesvanderwoude@kenterjeugdhulp.nl . Je kunt online reageren op deze vacature zolang deze vacature openstaat.

 • Vacaturenummer 2022-535
 • Locatie Haarlem
 • Start datum 19/09/2022
 • Reageren voor 31/10/2022
 • Contactpersoon Loes van der Woude

Solliciteren