HBO stage 3e of 4e jaars Ambulant Hulpverlener

Binnen het Kind en Jongerenteam Haarlem - Zuid Kennemerland, hebben wij een plaats voor een HBO stagiaire die in zijn/haar 3e of 4e jaar stage wil komen lopen voor 24-32 uur in de week voor 11 maanden vanaf februari 2023.

Kenter Jeugdhulp biedt jeugdigen (0-23) én hun gezinnen in verschillende regio’s in Noord-Holland JGGZ, Jeugd- en Opvoedhulp en maatschappelijke opvang. Onze missie: met specialistische hulp de veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen, jongeren en het gezin versterken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Onze hulp onderscheidt zich van die van andere jeugdhulpaanbieders doordat we de expertise voor complexe(re) problemen in huis hebben. Hulp bieden we in het gezin, op school en in de wijk, maar als dat nodig is, ook op onze eigen locaties. We hanteren daar waar mogelijk, bewezen effectieve methoden, zetten de natuurlijke hulpbronnen rondom het gezin in en versterken die waar nodig.
Kenter is een instelling voor specialistische jeugdhulpverlening en voorafgaand aan deze hulpverlening is een verwijzing van huisarts, CJG of Jeugdbescherming nodig.

In dit team zijn hulpverleners verenigd vanuit diverse vakgebieden met betrekking tot jeugd- en opvoedhulp en jeugd-GGZ. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de client en zijn systeem. Dat betekent dat cliënten voor een grote variatie aan vragen en voor veel vormen van ambulante hulpverlening en onderzoek hier terecht kunnen. De leden van de teams werken in verschillende wijken en gemeentes en zijn nauw verbonden met alle andere plaatselijke instanties en instellingen. Er wordt ambulant gewerkt; hulp is dus niet plaatsgebonden, maar kan thuis, op locatie van Kenter Jeugdhulp, school of in de wijk geboden worden.

De belangrijkste taken van een ambulant hulpverlener zijn

 • Het op indicatie verlenen van methodische behandeling en begeleiding van gezinssystemen;
 • Een belangrijke bijdrage leveren aan het hulpverleningsproces, in nauwe samenwerking met de andere disciplines uit het team;
 • Deelnemen aan werkoverleg, Multi Disciplinair Overleg, startgesprekken, evaluatiebesprekingen, (mede) opstellen van hulpverleningsplannen;
 • Het onderhouden van interne- en externe contacten met hulpverleners van bij het gezin betrokken organisaties o.a. CJG’s ;

Er wordt gewerkt vanuit het Systeem-, oplossingsgericht en contextueel denken, met verschillende methodieken zoals bijvoorbeeld Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) en Video-Home Training (VHT)
Gezien de huidige omstandigheden (Corona) wordt er ook vanuit huis en met Teams gewerkt. We hopen natuurlijk dat dit bij de start van de stage minimaal zal zijn!.

Wij Vragen

 • Een stagiair HBO- SPH of HBO met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, 3e of 4e jaars, die vanaf februari 2023 stage wil komen lopen:
 • Je hebt affiniteit met gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
 • Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je bent stressbestendig, flexibel, collegiaal en je houdt ervan om in een team te werken;
 • Je kan planmatig werken en bent in staat om eigen initiatief te nemen.

Ons Aanbod

Wij bieden je een relevante en zeer interessante stageplaats met deskundige collega’s. Je krijgt een stagecontract met een vergoeding van € 400,00 bruto per maand vanaf 32 uur. Je krijgt een interne stagebegeleider waarmee je jouw stageplan maakt en evalueert. We nodigen je uit voor alle relevante activiteiten die zich in jouw stageperiode voordoen.

Informatie & Sollicitatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Richard Holten, Leidinggevende, telefoon 06-83133749. Je kunt online reageren op deze vacature zolang deze vacature openstaat.

 • Vacaturenummer 2022-515
 • Locatie Haarlem
 • Start datum 19/09/2022
 • Reageren voor 31/10/2022
 • Contactpersoon Richard Holten, Teamleider
  +31 06-83133749

Solliciteren