Wat zijn de speerpunten voor dit jaar?

  • De belangen behartigen van de pleegouders bij de richtlijn Pleegzorg. Deze richtlijn is opgesteld in opdracht van de beroepsvereniging van psychologen, de beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen en de beroepsvereniging van maatschappelijk werkers door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) geschreven.

Speerpunten 2017

·         Klankbord POR oprichten, met als doel tevredenheid en wensen van pleegouders borgen;

·         Introductie van het elektronische dossier: waarborgen van de privacy van het pleeggezin;

 ·         Inbedding van de richtlijn pleegzorg: waarborgen belangen van de pleeggezinnen in lijn met het POR advies uit 2016;

 ·         Top 3 wensen pleegouders omzetten tot speerpunten. Op nummer één staat hechting, de andere wensen zullen komen uit de klankbordgroep.