Seksueel misbruik 18+

Seksueel misbruik – Groepstherapie vanaf 18 jaar

Wat is seksueel misbruik?

Onder seksueel misbruik verstaan we alle seksuele contacten met kinderen jonger dan 16 jaar. Maar ook alle seksuele contacten met jongeren ouder dan 16 jaar, die tegen de zin van de jongere in plaatsvinden. Het kan gaan om ongewenste aanrakingen en/of seksuele handelingen. Verder valt ook het – al dan niet onder dwang – ongewenst getuige zijn van seksuele handelingen, onder seksueel misbruik.

Wie is het slachtoffer en wie is de dader?

Kort gezegd kan iedereen slachtoffer zijn of worden van seksueel misbruik maar daders maken vaak de meest kwetsbare personen tot hun slachtoffer. Kinderen en jongeren zijn die meest kwetsbaren, vooral omdat de daders vaak volwassen zijn. Ze zijn misschien emotioneel onder druk gezet of gedwongen. Of de misbruiker heeft zijn macht of overwicht ingezet als middel voor het misbruik.

Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik?

Ook daarop is het antwoord kort: seksueel misbruik laat diepe sporen achter in het leven van jongeren. Misschien verzwijgen ze het misbruik, omdat ze zich schamen, voelen ze zich zelfs wel schuldig en zoeken ze de oorzaak bij zichzelf. Of ze zijn bang voor de gevolgen als ze over het misbruik praten. Door seksueel misbruik kunnen lichamelijke klachten ontstaan, jongeren kunnen depressief worden of heel anders gaan reageren.

Jongeren staan niet alleen!

Misschien vraagt een jongere zich af waar hij of zij terecht kan met zijn verhaal. Want misschien willen ze wel praten, maar weten ze eigenlijk niet met wie. Het is misschien goed om te horen dat een jongeren niet alleen staat en dat meerdere jongeren hetzelfde, grote probleem hebben als zij. Bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum van Kenter kunnen jongeren praten met die andere jongeren die ongeveer even oud zijn als zij en dat helpt! De verhalen van anderen worden herkend en het eigen verhaal erkend: want jongeren hebben hetzelfde meegemaakt. En dat schept een band.

Welke hulp?

De groepstherapie bestaat uit twee keer tien bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur. Na tien keer kan een jongere zelf bepalen of hij nog tien keer wil meedoen. Samen met maximaal zeven andere jongeren werkt een jongere – onder leiding van twee therapeuten – aan: 

  • het verminderen van klachten (nachtmerries, angsten en dergelijke)
  • het seksueel misbruik minder centraal stellen in het leven
  • het verwerken van ervaringen
  • het herstellen van zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen

Als een jongere dat wil, kan hij praten over de ervaringen met seksueel misbruik en de invloed die dat heeft (gehad) op het leven. We praten met elkaar over vriendschap, zelfbeeld, familie en opkomen voor jezelf en we doen (ontspannings)oefeningen. Maar we doen er vooral alles aan om ervoor te zorgen dat een jongere zich welkom voelt en dat een jongere – ondanks dat het gaat om een zwaar onderwerp – met plezier de therapie volgt.