Samen Sterk

Samen Sterk: voor wie en waarom?

Een opgroeiende jongere wordt steeds mondiger. De jongere krijgt een eigen mening en gaat meer een eigen weg. De communicatie tussen jongere en ouders verandert. De jongere geeft weerwoord en kijkt kritisch naar ouders en omgeving. De invloed van de vriendenkring wordt groter en van de jongere wordt verwacht dat hij steeds meer eigen keuzes maakt. Ouders moeten er aan wennen dat hun kind verandert, zich ontwikkelt en in toenemende mate zelfstandig wordt. Dit kan leiden tot conflicten omdat een jongere zich verzet tegen gezag en boos en opstandig reageert op regels. Als die conflicten vaak voorkomen zal dit de sfeer in huis en het contact tussen jongere en ouders negatief beïnvloeden. Hierdoor kunnen ouders hun kind niet meer helpen met opgroeien. Samen Sterk is een training die kan helpen. 

Effectief 

Samen Sterk is een effectieve training waarin zowel jongere als ouders kunnen leren om te gaan met de problemen bij puberteit en zelfstandig worden. Het programma van Samen Sterk bestaat uit een jongerentraining, een oudertraining en gezinsgesprekken

Jongerentraining

De jongerentraining bestaat uit tien bijeenkomsten van elk twee-en-een-half uur. Deze bijeenkomsten vinden wekelijks na schooltijd plaats. Er zijn ook zes gezinsgesprekken. De mentor van de school van de jongere wordt bij de training betrokken. In deze training komen onderwerpen aan bod waar jongeren veel mee te maken hebben in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: hoe houd je rekening met jezelf en met anderen en hoe geef je op een goede manier aan wat je wilt. Twee trainers helpen de jongere gewenst gedrag aan te leren en uit te breiden en met problemen om te gaan. Er is veel aandacht voor het – op een goede manier – uiten van emoties. Zelfvertrouwen groeit en problemen met gedrag verminderen.

Oudertraining

De hulp aan ouders bestaat uit tien trainingsbijeenkomsten van elk anderhalf uur en zes gezinsgesprekken. Ouders leren hoe zij het beste contact met hun kind kunnen houden en kunnen omgaan met gewenst en ongewenst gedrag. Voor ouders is er gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

Waar?

Deze training voor problemen rond puberteit en zelfstandig worden, wordt bij voorkeur gegeven in de buurt van het gezin.