Rots en Water

Training Rots en Water
Kenter Jeugdhulp biedt twee keer per jaar de training Rots & Water aan voor zowel kinderen van 8-12 jaar als jongeren van 12+. Beide trainingen starten in februari en in oktober. Elke training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten met maximaal 10 deelnemers.
Verwijzers kunnen vóór 20 januari aanmelden voor de training die in februari start en voor 1 september voor de training die in oktober start.
We bieden ook trainingen-op-maat voor grotere groepen zoals scholen.
Aanmelden kan bij Elisabeth Langeler (elangeler@kenterjeugdhulp.nl)
Voor informatie: Sabine Weidijk ( sweidijk@kenterjeugdhulp.nl )

Wat is Rots en Water?

Soms heeft een kind of jongere moeite met het verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties. ‘Rots en Water’ is een methode waarbij jeugdigen zichzelf door middel van lichamelijke training beter leren kennen. Rots en water staan daarbij symbool voor een harde, onwrikbare rotshouding tegenover een beweeglijke, verbindende waterhouding. Dit idee wordt op zowel fysiek (heeft met het lichaam te maken) en mentaal (heeft met denken en voelen te maken), als op sociaal (hoe mensen met elkaar omgaan) gebied toegepast. Zo kan binnen een gesprek of relatie gekozen worden voor een onverzoenlijke rots- of een meer toegankelijke, communicatieve wateropstelling.

Hoe werkt het?

In deze training leren jeugdigen stevig en ontspannen te staan, adem te halen vanuit de buik en zich te concentreren. Zij worden zich daardoor meer bewust van hun lichaam. Vanuit die fysieke invalshoek worden mentale en sociale vaardigheden als zelfreflectie (ik kijk terug op wat ik heb gedaan, wat kan ik ervan leren), zelfbeheersing (ik kan kiezen wat ik doe, ook in lastige situaties) en zelfvertrouwen (ik vertrouw op mijn kracht, op mijn keuze, ik heb een doel) verworven. Jeugdigen leren daardoor onafhankelijk te zijn en eigen keuzes te maken en prettig samen te werken en te leven.

Voor wie?

Het basisprogramma van Rots & Water wordt binnen Kenter gegeven aan jongens en meisjes in de leeftijd van acht tot achttien jaar. Ook als ze een diagnose binnen het autisme spectrum hebben, kunnen jeugdigen meedoen aan de training. Deze is dan aangepast aan de mogelijkheden en uitdagingen van het kind of de jongere.

Ouders

Van de ouders wordt medewerking verwacht in de vorm van een intake, tussenevaluatie en een eindevaluatie. Stimulatie en ondersteuning in de thuissituatie ten aanzien van oefeningen die in de training  aan de orde komen, vergroten de kans op succes.

Hoe lang?

De training ‘Rots en Water’ bestaat uit een intake en daaropvolgend tien tot twaalf bijeenkomsten. Ook kan eventueel worden besloten tot een vervolgtraining. De training wordt zo veel mogelijk op maat aangeboden, dus afgestemd op de mogelijkheden van de jeugdige. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats na schooltijd en duren elk ongeveer een uur. Als dat nodig is kunnen ouders, op eigen verzoek, voor en na de training extra ondersteuning krijgen. Dat gebeurt in de vorm van ambulante hulp of coaching thuis.