Privacyverklaring

Bezwaar tegen vermelding van diagnose op de factuur
Als een kind of jeugdige bij Kenter Jeugdhulp in behandeling is, of is geweest, dan is Kenter wettelijk verplicht om bij het indienen van de declaratie (de rekening) bij de gemeente, de zogeheten hoofddiagnosegroep te vermelden. Als een ouder, de gezagdrager(s) of het kind zelf hier bezwaar tegen hebben, kan onderstaande privacyverklaring worden ingevuld.