Start KOPP groep 4 oktober 2017

Op 4 oktober 2017 start de Doe-Praat groep voor kinderen van 8-12 van ouders met psychiatrische problemen.

Wat is KOPP?

KOPP is de afkorting voor Kinderen van Ouders met Psychische (en/of verslavings-)Problemen. Als je als kind opgroeit in een gezin dat te maken heeft met deze problematiek, kan dat ingrijpend zijn. 

Voor wie?

De groep is bedoeld voor kinderen die worstelen met een feitelijk gestelde psychiatrische diagnose van hun moeder en/of vader of de gevolgen ervan. De kinderen hebben een gemiddelde intelligentie (IQ 90 en hoger) en zijn gemotiveerd om deel te nemen. Ouders geven hun zoon en/of dochter toestemming om te vertellen over de thuissituatie.

Doel van de bijeenkomsten?

Het doel van de KOPP-groep is om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. Het nut van deze aanpak is aangetoond (evidence based).

Hoe?

Kinderen worden met elkaar in contact gebracht (lotgenotencontact), voorgelicht en ondersteund. Regelmatig wordt gesproken over belangrijke relaties met anderen (vrienden, familie, oma/opa’s) In de groep zullen we naast praten ook vaak spelletjes doen en knutselen.

Wie kunnen (naast cliënten van Kenter) aanmelden?

Instellingen die deelnemers kunnen aanmelden zijn: GGZingeest, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Meerwaarde, Spirit, Altra, Amstelring, JBRA of vergelijkbare organisaties. In verband met WMO financiën is de groep alleen toegankelijk voor kinderen uit de gemeente Haarlemmermeer.

Wanneer?

De groep komt 8 keer bijeen op woensdagmiddag 4, 11 en 18 oktober en 1, 8, 15, 22 en 29 november van 15:30 tot 17:00 uur.

Het maximale aantal deelnemende kinderen is 8. Vooraf wordt een intakegesprek gevoerd met ouders en kind en na afloop van de groep vindt een evaluatiegesprek plaats.

Locatie

Kenter Jeugdhulp, Spaarnepoort 1, Hoofddorp

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Jolanda van Nes (cursusleidster) jolandavannes@kenterjeugdhulp.nl  of 023-8903500

Meer algemene informatie over KOPP zie: https://kenterjeugdhulp.nl/hulp-bij/kopp/