Hack PratenOnline.nl

Eind november 2018 werd de website van Praten on Line gehackt. Afgelopen week stelde Kenter op verzoek van de gemeentes een verklaring met de stand van zaken op.

Verklaring over computerhack PratenOnline.nl

Wat is PratenOnline.nl

PratenOnline.nl is een website voor jongeren tussen de 12 en ongeveer 23 jaar. Deze jongeren kunnen daar – als ze zwaar down of gespannen zijn – chatten met professionele hulpverleners. PratenOnline is aangetoond (door een onderzoek door het Trimbos instituut) effectief als het gaat om ondersteuning en hulp van depressieve jongeren. PratenOnline.nl heeft een kwaliteitskeurmerk gekregen van het NJI (Nederlands Jeugd Instituut).

Hack

Helaas is de wereld om ons heen soms minder betrouwbaar dan PratenOnline.nl zelf. In November 2018 bleek dat de site was gehackt en er persoonlijke gegevens waren buitgemaakt. Kenter Jeugdhulp heeft direct na de constatering van de hack de site gesloten, de gebruikers van de site (voor zover bekend) een mail gestuurd met uitleg en excuses en aangifte gedaan bij de politie en de autoriteit persoonsgegevens.

Stand van zaken

Het onderzoek van de (cyber) politie is op dit moment nog in volle gang. Omdat PratenOnline.nl een landelijk platform is dat subsidie krijgt van het Ministerie van VWS, zijn er eind november 2018 over de hack kamervragen gesteld die schriftelijk door Kenter Jeugdhulp zijn beantwoord.

Belangrijk

Er zijn geen (gegevens van) cliënten die hulp ontvangen die door de gemeenten wordt betaald, betrokken bij deze hack. Verder is belangrijk om te melden dat de website van PratenOnline los staat van alle andere ICT systemen van Kenter Jeugdhulp. Ondanks dat is Kenter Jeugdhulp zich pijnlijk bewust geworden van de kwetsbaarheid van ICT beveiliging. Daarom hebben we een daarin gespecialiseerd en erkend bedrijf verzocht Kenter Jeugdhulp te onderwerpen aan een ‘ethische hack’. Hierbij wordt met opzet getracht van buitenaf de systemen van Kenter Jeugdhulp binnen te dringen.

Spijtig

Het is bijna overbodig te melden dat Kenter Jeugdhulp deze gebeurtenis zeer betreurt. PratenOnline.nl vormde een oplossing of de aanzet tot een oplossing voor vele jongeren uit het land. Dat blijkt uit de cijfers over bijvoorbeeld 2016. In dat jaar telde de site 13.555 bezoekers en kwam het in 479 gevallen tot chats. Kenter Jeugdhulp vindt het uitermate vervelend en spijtig dat jongeren met somberheidsklachten en die de stap naar reguliere hulp (nog) te groot vinden, op dit moment niet geholpen kunnen worden.

De innovatie van de website van PratenOnline.nl stond voor 2019 op stapel. Het spijt ons zeer dat de positieve plannen die er bestonden voor PratenOnline.nl om de hulp en ondersteuning voor kwetsbare jongeren die deze hulp zo hard nodig hebben te optimaliseren, door deze gebeurtenis op losse schroeven is komen te staan.