Nieuwe naam en huisstijl

Interne fusiedag 18 juniHoe zijn nieuwe naam en huisstijl tot stand gekomen?

Bij onze zoektocht naar een nieuwe naam en logo en een doorvertaling daarvan in een nieuwe huisstijl zijn we ondersteund door een creatief ontwerpbureau. Na maandenlange brainstormsessies en beslismomenten in aanwezigheid van steeds andere groepen medewerkers en leden van de cliëntenraad van de voormalig Jeugdriagg, zijn we uiteindelijk gekomen tot een aantal mogelijke, nieuwe namen. Na een lang traject van wikken en wegen, is er een keuze gemaakt voor een nieuwe naam die perfect weergeeft wie en wat we voor onze cliënten willen zijn. Die naam is Kenter Jeugdhulp. Kenter verwijst naar kenteren of kentering, wat ommekeer betekent. Met wat vrijheid verwijst de naam Kenter ook naar ‘kennis’, ‘kennen’ en Kennemerland, één van de gebieden waar kenter actief is. Vanuit de naam is het logo ontworpen en vanuit naam en logo is vervolgens de rest van de huisstijl ontwikkeld. Voor wat betreft de nieuwe huisstijlkleuren is gekozen voor een palet van vier kleuren: twee tinten blauw, rood/bruin en oranje/geel. Deze kleuren zijn verwerkt in het logo en doorgevoerd in de splinternieuwe huisstijl.

Voor het hele creatieve proces: bekijk de prezi hieronder.