Pleegouderraad

Pleegouderraad (POR) behartigt gemeenschappelijke belangen pleegouders.

De PleegOuderRaad (POR) is wettelijk verplicht advies- en overleg orgaan van en voor pleegouders. De POR bestaat uit een groep ervaren pleegouders die de belangen behartigt van de pleeggezinnen die bij Kenter aangesloten zijn. De POR informeert en adviseert Kenter gevraagd en ongevraagd over processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die pleegouders aangaan.

Mailen naar de POR kan altijd! Mail naar POR@kenterjeugdhulp.nl

Maak voor meer informatie over de POR een keuze uit het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Zoekwoorden: pleegouderraad, POR, pleegouders