Kenter Jeugdhulp Cliëntenraad

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie. Zij organiseert eens per maand (behalve tijdens de zomervakantie) vergaderingen waarin veel zaken worden besproken. Denk hierbij aan nieuwe beleidsplannen, jaarverslagen, het signaleren en onder de aandacht brengen van klachten, maar ook aan het inbrengen van verbeterpunten. Binnen de raad heerst een prettige, informele sfeer.

Rol van een Cliëntenraadslid

Van de leden van de raad wordt verwacht dat zij de vergaderstukken voor de betreffende vergadering doornemen. Wettelijk is vastgelegd dat besluiten binnen een organisatie niet zonder toestemming van de cliëntenraad doorgevoerd mogen worden. Vanwege de gevoeligheid van informatie, geldt geheimhoudingsplicht over alles wat er binnen vergaderingen en externe bijeenkomsten besproken wordt.

Nieuwskrant 

Door middel van een Nieuwskrant laat de Cliëntenraad weten waar zij aan werkt en houdt zij cliënten en/of ouders van cliënten op de hoogte. Alle raadsleden worden in de gelegenheid gesteld om stukjes voor deze Nieuwskrant te schrijven. Voor de nieuwsbrief klik op 

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr. 4

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr. 3

Nieuwsbrief Cliëntenraad nr 2

Folder

In de folder staat alle algemene informatie van de Cliëntenraad. Om de folder in te zien klik op 

Folder Cliëntenraad

Externe bijeenkomsten

Een aantal leden van de Raad neemt deel aan externe bijeenkomsten, georganiseerd door bijvoorbeeld gemeenten en andere (jeugd)hulpverleningsinstanties. Al deze activiteiten hebben als doel om ervoor te zorgen dat behandelingen zo goed mogelijk verlopen en cliënten zich serieus genomen voelen.

Vergoeding

Het bijwonen van vergaderingen vraagt tijd, waarvoor een vergoeding wordt gegeven (vacatiegeld). Ook de reiskosten naar en van vergaderingen, kunnen worden gedeclareerd. Verder gelden vergoedingen voor het bijwonen van externe bijeenkomsten. Deze verschillen per organisatie en zijn ook afhankelijk van de duur van de betreffende bijeenkomst.

Meer informatie

Vragen, reacties en suggesties met betrekking tot de Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp kunnen worden gestuurd naar: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl