Medezeggenschap cliënten

Cliënten hebben medezeggenschap

Aan medezeggenschap voor cliënten wordt onder andere vormgegeven in de Cliëntenraad van Kenter Jeugdhulp. Deze komt op voor de belangen van alle cliënten van de organisatie. De Pleegouderraad doet hetzelfde voor de pleegouders van Kenter. De rechten en plichten van de pleegouderraad (POR) zijn – vanuit de overheid – gelijk gesteld aan die van een cliëntenraad, waarbij het verschil is dat de pleegouderraad tot doel heeft om binnen de doelstelling van de organisatie en de Jeugdwet de gemeenschappelijke belangen van pleegouders te behartigen.
De Kenter POR is nieuw en bestaat momenteel uit vijf pleegouders.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Kenter werkt samen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke, landelijke organisatie waarbij de belangen van cliënten in de jeugdzorg voorop staan. De vertrouwenspersonen van het AKJ bezoeken op vaste momenten de verschillende locaties voor oudere en jongere jeugd. Ze geven voorlichting via brochures, houden spreekuren en overleggen met medewerkers naar aanleiding van hun bevindingen met cliënten. Doel van het AKJ is een voortdurende kwaliteitsverbetering. Voor meer informatie over het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, klik hier