Kwaliteitsstatuut Kenter Jeugdhulp

Waarom een kwaliteitsstatuut?

Het Kwaliteitsstatuut is vooral geschreven voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en naasten die willen weten welke kwaliteit zorg zij kunnen verwachten van Kenter Jeugdhulp. Wat gebeurt er na uw aanmelding, hoe maakt Kenter Jeugdhulp keuzes en waar kunt u daar zelf invloed op hebben en hoe bewaakt Kenter Jeugdhulp de kwaliteit van uw hulpverlening? Kenter Jeugdhulp wil dat de hulpverlening aansluit bij wat voor de jongere en diens opvoeders belangrijk is. Wij werken integraal vanuit de gedachte één cliënt, één hulpverleningsplan, één regisseur en bepalen samen met de u welke vormen van hulpverlening op welke gebieden, voor welke gezinsleden nodig zijn zo dicht mogelijk bij huis. Daarbij gaan wij uit van uw veerkracht, zelfregie en eigen netwerk.

Wilt u het hele document zien? Klik dan op kwaliteitsstatuut-kenter-jeugdhulp