Meer informatie naar de POR

Door de input van u, de pleegouders, kunnen we pleegouders nog beter vertegenwoordigen. We hopen dat u ons wilt steunen en ons wilt informeren over de zaken binnen pleegzorg die voor u belangrijk zijn.

Maar we hopen dan ook dat u ons zult opzoeken voor uw vragen, opmerkingen, suggesties en reacties.

U kunt de PleegOuderRaad bereiken op het volgende mailadres: POR@kenterjeugdhulp.nl