Jaarverslag

Cliëntenraad: rol veranderd, contacten met gemeenten uitgebouwd, meer naar buiten getreden

In 2015 is de rol van de cliëntenraad veranderd. De raad is niet alleen actief geweest voor cliënten binnen Kenter Jeugdhulp, maar heeft ook cliëntenbelangen binnen de transformatie Jeugdzorg behartigd. De cliëntenraad heeft haar contacten met gemeenten verder uitgebouwd en is meer naar buiten getreden. Gemeenten geven aan de inbreng van de cliëntenraad zeer op prijs te stellen en gebruiken deze ook om eigen beleid en uitvoering verder te verfijnen.

Jaarverslag Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 2015 

Jaarverslag Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp 2016