Jaarverslag Pleegouderraad

De POR bestaat nog niet zo lang en er is nog geen jaarverslag. Vandaar dat deze pagina nog niet is gevuld. Zodra het eerste jaarverslag er is, wordt het op deze plek geplaatst!