Familie Netwerk Beraad

Wat is een Familie Netwerk Beraad (FNB)?

Een Familie Netwerk Beraad is een bijeenkomst van belangrijke personen uit de sociale omgeving van een kind of jongere. Het doel van de bijeenkomst is het maken van een plan voor de toekomst van het kind. Belangrijke personen zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen, een leraar of de buurvrouw. Bij een Onder Toezicht Stelling geeft de gezinsvoogd vaak aan waar de ouders rekening mee moet houden.

Wanneer en waarom?

Voor een Familie Netwerk Beraad kan worden gekozen bij de start, beëindiging of gedurende de hulpverlening, omdat het netwerk rondom een kind zo essentieel is. Er wordt voor deze hulpvorm gekozen omdat ervan wordt uitgegaan dat ouders doorgaans de ‘specialist van hun eigen gezin’ zijn. Zij hebben samen met familie en vrienden de beste ideeën over wat er moet gebeuren.

Wie organiseert een FNB?

Een hulpverlener organiseert het FNB en is coördinator. Voorbereiding vindt plaats door middel van  gesprekken. Samen met de hulpverlener kijken de ouders wie belangrijk zijn, zodat niemand wordt vergeten. Ook wordt besproken waar en wanneer het FNB plaatsvindt en welke vragen de ouders aan de familie willen voorleggen. De coördinator legt – als dat nodig is – contact met de door ouders uitgekozen personen.

Locatie

FNB’s worden op verschillende locaties van Kenter jeugdhulp georganiseerd.

Hoe verloopt een FNB?

Deel 1: opening en informatie

De aanwezigen maken kennis met elkaar en met de uitgenodigde professionals. Zij bespreken alle informatie die nodig is voor het maken van een goed plan.

Deel 2: het plan wordt gemaakt

De ouders werken samen met familie en vrienden aan een plan. Professionals zijn hier niet bij. De ouders kunnen hierbij wel steeds een beroep doen op de coördinator. Wanneer de ouders het eens zijn over het plan, schrijven zij het op.

Deel 3: presentatie van het plan

Met de coördinator kijken de ouders of aan alles is gedacht. Na vaststelling krijgt iedereen een kopie van het plan.

Gezinsteam

Vanuit een FNB wordt een gezinsteam samengesteld. Een gezinsteam bestaat uit het gezin, één of meer personen uit de familie of het sociale netwerk en eventueel betrokken professionals die een rol spelen in het plan. Zij komen na het beraad regelmatig bij elkaar om te kijken of alles volgens het opgestelde plan verloopt of dat er iets bijgesteld moet worden.

Lees het ervaringsverhaal van Tineke over FNB.