Moeite met sociale contacten

Sociale vaardigheidsgroep 13-15 jaar

Speciaal voor jongeren in de eerste jaren na de basisschool organiseert Kenter een training sociale vaardigheden. Er verandert heel wat in de eerste jaren na de basisschool. Lichamelijke veranderingen zoals een groeispurt en seksuele rijping. Maar ook emotionele en sociale veranderingen. Kinderen gaan zich steeds meer op leeftijdgenoten richten, ontwikkelen eigen waarden en normen en een eigen identiteit. Het is voor alle jongeren een spannende en soms lastige periode. Soms lukt het een jongere niet goed om een eigen vriendenkring op te bouwen en uit te komen voor wat hij denkt, wil of voelt. Voor deze kinderen is er de training sociale vaardigheden.

Wat kunnen kinderen doen als ze moeite met sociale contacten hebben?

In de training leren kinderen contact te maken (iets voorstellen, vragen stellen, luisteren, een praatje maken, lichaamshouding, stemgebruik en oogcontact, vragen of ze mee mogen doen, meedoen aan gesprek). Ook leren ze opkomen voor zichzelf (nee zeggen, kritiek geven en ontvangen, reageren op pesten en plagen, zeggen waar ze last van hebben bij iemand, overleggen met een ander). Als laatste wordt aandacht besteed aan Gedachten, Gevoelens en Gedrag (laten merken hoe ze zich voelen, gevoelens herkennen bij een ander, denken over zichzelf, complimenten geven, sorry zeggen).

Hoe vaak en wanneer?

De groep bestaat uit acht acht jongeren. De training bestaat uit tien bijeenkomsten van anderhalf uur, die wordt gegeven door twee therapeuten. De training wordt bij voldoende aanmeldingen twee keer per jaar gegeven, in september en in februari. 

Gesprekken met kind en ouders

Voor de training begint hebben we meestal een gesprek met het kind en de ouders om goed na te gaan wat voor het kind de belangrijkste doelen voor de training zijn en in hoeverre het moeite heeft met sociale contacten. Halverwege de groep hebben we nog een keer zo’n gesprek om te bespreken hoe het gaat in de groep en met het kind zelf. Na afloop praten we met kind en ouders over wat deelname aan de groep heeft opgeleverd en hoe het kind het beste verder kan.