Echtscheiding

Wat zijn complexe scheidingsproblemen?

Een scheiding is vaak pijnlijk. Dat geldt voor zowel kinderen als ouders. Soms hebben ouders langdurige conflicten die over van alles kunnen gaan. Maar uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat kinderen er erg veel last van hebben als  hun ouders niet meer kunnen samenwerken en steeds maar ruzie hebben. Er ontstaan zogenaamde complexe scheidingsproblemen. De conflicten kunnen zelfs de ontwikkeling van de kinderen in de weg staan.  Veel ouders willen het ook wel anders, maar het lukt ze niet om de cirkel van ruzies te doorbreken. Ouders verliezen dan soms zelfs de belangen van hun kind uit het oog. Inzet van de hulpverleningsmodule ‘Kind centraal bij complexe scheiding’ kan een oplossing bieden.

Kind centraal bij complexe scheiding

Kind centraal bij complexe scheiding is een module – een bouwsteen – en maakt deel uit van een groter geheel. Als dat nodig is, kan het gemakkelijk in combinatie met andere hulpvormen worden aangeboden. Deze hulpverleningsmodule biedt hulp bij – onder andere – moeilijke scheidingsituaties, maar wordt inmiddels ook bij andere problematiek ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘ Een taal erbij’. Het is gericht op kinderen en jongeren van 0-18+ jaar die (zichtbaar) bedreigd worden in hun ontwikkeling én hun ouders.

Hoe?

Bij ‘een taal erbij’ wordt gebruik gemaakt van duplopoppetjes. Het verhaal van het kind en de ouders wordt letterlijk ‘neergezet’. Problemen, maar ook de relaties tussen gezinsleden, worden daardoor zichtbaar. Tijdens de bijeenkomsten wordt onder andere  stilgestaan bij de emoties, die vaak zo pijnlijk doorklinken in de relaties tussen ouder(s) en kind(eren) na een scheiding. Uitgangspunt van kind centraal bij complexe scheiding, is om ouders inzicht te laten krijgen in wat het voor hun kind betekent als ze blijven vechten als ouders en ex partners. Als dat lukt, kan er misschien een omslag plaatsvinden en lukt het de ouders beter om samen met de ex-partner hun belangrijke taak als ouder weer op te pakken. In vier à vijf sessies worden gesprekken gevoerd met ouders afzonderlijk en gezamenlijk. Afhankelijk van de situatie wordt er ook met het kind of de kinderen gesproken. De inbreng van het kind speelt een belangrijke rol. Deze module kan ook ingezet worden in combinatie met andere hulpvormen of er kan aansluitend een ambulant (thuis) traject worden aangeboden.

Als de situatie onveilig is

Soms lopen de ruzies tussen ouders uit de hand en monden ze uit in een onveilige situatie voor de kinderen. Ook dan bieden we hulp. We begeleiden ouders met verschillende programma’s en met bemiddeling. Ook daarbij staan de kinderen altijd centraal.

Meer weten over kind centraal bij complexe scheiding?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met advies en aanmeldingen van Kenter Jeugdhulp: tel. 088 2344000

Vechtscheiding

Voor meer informatie over vechtscheidingen klik hier